Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Lovely Coffee

Quán Lovely Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cà phê Ueda

Quán cà phê Ueda
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh Mì Kebab ANNA

Bánh Mì Kebab ANNA
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên thu ngân, cắm hoa, bếp, phụ bếp – Nhà Hàng Chay Hương Đạo

Tuyển nhân viên thu ngân, cắm hoa, bếp, phụ bếp – Nhà Hàng Chay Hương Đạo

 NHÀ HÀNG CHAY HƯƠNG ĐẠO
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên bán hàng – Formen Shop

Formen Shop
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Cipherz Coffee & Beers

Quán Cipherz Coffee & Beers
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Phòng Game Gamss Gaming

Phòng game GMASS GAMING
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán H3 Coffee

Quán H3 Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Origin Coffee

QUÁN ORIGIN COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Nhím’s Coffee 2

Quán Nhím's Coffee 2
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cà phê Go Coffee

Quán cà phê Go Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – The Caffenia

THE CAFFENIA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Đá Bào Concept

Quán Đá Bào Concept
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Aussie Milk Tea

AUSSIE MILK TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ăn Hansik

Quán ăn Hansik
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime