Nhân Viên Telesales

Tuyển nhân viên tư vấn chốt đơn – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Trên 10 triệu
 • Tùy chọn
Tuyển nhân viên tư vấn khách hàng – Shop Rose

Tuyển nhân viên tư vấn khách hàng – Shop Rose

Shop Rose
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesale lương cao – Công ty Kohinoor Star

Tuyển nhân viên telesale lương cao – Công ty Kohinoor Star

Công ty Kohinoor Star
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng – Công ty online

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesale lương cao – Công ty Kohinoor Star

Tuyển nhân viên telesale lương cao – Công ty Kohinoor Star

Công ty Kohinoor Star
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí lương hấp dẫn – Hệ thống Giặt Ký

Tuyển nhân viên các vị trí lương hấp dẫn – Hệ thống Giặt Ký

Hệ thống Giặt Ký
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên văn phòng – Công ty online

Tuyển nhân viên văn phòng – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesale – Công ty MLZ

Tuyển nhân viên telesale – Công ty MLZ

Công ty MLZ
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên chốt đơn – Công ty online

Tuyển nhân viên chốt đơn – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên sale tại văn phòng – Japan Cosmetic Shop

Tuyển nhân viên sale tại văn phòng – Japan Cosmetic Shop

Japan Cosmetic Shop
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên chốt đơn – Công ty online

Tuyển nhân viên chốt đơn – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Titanium Fitness & Yoga center

Tuyển nhân viên các vị trí – Titanium Fitness & Yoga center

Titanium Fitness & Yoga center
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesale theo ca – Công ty online

Tuyển nhân viên telesale theo ca – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Shop Sushi Baby

Tuyển nhân viên các vị trí – Shop Sushi Baby

Shop Sushi Baby
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesale – Công ty online

Tuyển nhân viên telesale – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime