Nhân Viên Telesales

Tuyển nhân viên văn phòng, nhân viên kho – 4Kings

Tuyển nhân viên văn phòng, nhân viên kho – 4Kings

4Kings
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên văn phòng – 4KINGS

Tuyển nhân viên văn phòng – 4KINGS

4KINGS
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesales – Shop Đẹp Độc Lạ

Tuyển nhân viên telesales – Shop Đẹp Độc Lạ

Shop Đẹp Độc Lạ
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Công ty gỗ nghệ thuật

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Công ty gỗ nghệ thuật

Công ty gỗ nghệ thuật
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển gấp nhân viên nhiều vị trí – Công ty Wonder House

Tuyển gấp nhân viên nhiều vị trí – Công ty Wonder House

Công ty Wonder House
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên telesales – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên tư vấn chốt đơn – Công ty online

Tuyển nhân viên tư vấn chốt đơn – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, nhân viên gọi điện – CH Mỹ phẩm Naris

Tuyển nhân viên bán hàng, nhân viên gọi điện – CH Mỹ phẩm Naris

CH Mỹ phẩm Naris
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Shop Sushi Baby

Tuyển nhân viên các vị trí – Shop Sushi Baby

Shop Sushi Baby
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesales, gói hàng – Shop online

Tuyển nhân viên telesales, gói hàng – Shop online

Shop online
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên care đơn, nhân viên telesales – Shop Đẹp – Độc – Lạ

Tuyển nhân viên care đơn, nhân viên telesales – Shop Đẹp – Độc – Lạ

Shop Đẹp - Độc - Lạ
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesales – Công ty Gỗ Nghê Thuật

Tuyển nhân viên telesales – Công ty Gỗ Nghê Thuật

Công ty Gỗ Nghê Thuật
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển gấp nhân viên nhiều vị trí – Công ty Wonder House

Tuyển gấp nhân viên nhiều vị trí – Công ty Wonder House

Công ty Wonder House
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên gọi điện khách hàng – Công ty dược bảo an

Tuyển nhân viên gọi điện khách hàng – Công ty dược bảo an

Công ty dược bảo an
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên tư vấn khách hàng – Công ty online

Tuyển nhân viên tư vấn khách hàng – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime