Việc Làm Thêm Quận Phú Nhuận

Tuyển nhân viên pha chế, ship hàng – Lakhouse

Lakhouse
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, tạp vụ – Nhà hàng Buffet & Lẩu Tokpokki Dooki

Nhà hàng Buffet & Lẩu Tokpokki Dooki
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ, hậu cần – Đậu Nành Mix

Đậu Nành Mix
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói – An Hòa Shop

An Hòa Shop
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – UNO cháo trẻ em

UNO cháo trẻ em
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – The Beauty of Jones

Tuyển nhân viên bán hàng – The Beauty of Jones

The Beauty of Jones
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói – An Hòa Shop

An Hòa Shop
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán LakHouse

Quán LakHouse
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển người phụ quán – Quán cháo lòng 736

Tuyển người phụ quán – Quán cháo lòng 736

Quán cháo lòng 736
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên quản lý, trưởng ca – Nhà hàng gánh ớt 1960

Nhà hàng gánh ớt 1960
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói – An Hòa Shop

An Hòa Shop
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Hiện hệ thống Chè Bưởi Vĩnh Long

Hiện hệ thống Chè Bưởi Vĩnh Long
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Súp Mộc

Súp Mộc
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Hệ thống rau má bà già since 1988

Hệ thống rau má bà già since 1988
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng gánh ướt 1960

Nhà hàng gánh ướt 1960
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime