việc làm thêm quận phú nhuận

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng Sen Bắc

Nhà Hàng Sen Bắc
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop thời trang Desey

Shop thời trang Desey
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Pick Me Up

PICK ME UP – hệ thống kinh doanh trò chơi gắp thú bông (인형 뽑기) của Hàn Quốc
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Elly Clothing

Shop Elly Clothing
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ăn Hàn Quốc Kimbap Hoàng Tử

Quán ăn Hàn Quốc Kimbap Hoàng Tử
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng ca chiều – Shop Cỏ boutique

Shop Cỏ boutique
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển Nhân viên bán hàng – Quán Alogiaocom

Quán Alogiaocom
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Quán Gà Lắc

QUÁN GÀ LẮC
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ ca tối – Nhà hàng Moon’s Kitchen

Nhà hàng Moon's Kitchen
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee And Milktea

QUÁN COFFEE AND MILKTEA 94A1 TOKI
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop thời trang Moon House

Shop thời trang Moon House
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán lăk Coffee

QUÁN LĂK COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng thời trang Enlly

CỬA HÀNG THỜI TRANG ENLLY
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng bánh mì chả cá Sáu Lắm

CỬA HÀNG BÁNH MÌ CHẢ CÁ SÁU LẮM
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Miti

SHOP MITI
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Nikki

SHOP NIKKI
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Ellyclothing

SHOP ELLY CLOTHING
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – NHà hàng White Palace

NHÀ HÀNG WHITE PALACE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – K.H.O Store

K.H.O STORE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Sylar Store

SYLAR STORE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime