Việc Làm Thêm Quận Ngũ Hành Sơn

Tuyển nhân viên phục vụ – Kimiwi Café 2

KIMIWI CAFE 2
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Sakana Coffee

Sakana COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Cơm Gà Mến

Tiệm Cơm Gà Mến
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Lưu Niệm tại Khách Sạn Mường Thanh Luxury

Shop Lưu Niệm tại Khách Sạn Mường Thanh Luxury
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu thị hàng Nhật Nội Địa Ribeto

SIÊU THỊ HÀNG NHẬT NỘI ĐỊA RIBETO
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bom Cyber Game

BOM CYBER GAME
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – LE’O Coffe- Tea

LE’O Coffe- Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán G’ Coffee

Quán G’ Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, tạp vụ – Tiệm Cơm Gà 52

TIỆM CƠM GÀ 52
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – MH6 Coffee

MH6 Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Flower Cafe & Beverage

Flower Cafe & Beverage
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Ông Nội Quán Milktea n Coffee

Ông Nội Quán Milktea n Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Tắc Bé Na

TRÀ TẮC BÉ NA
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mì Quảng  Nét Quảng

Mì Quảng  Nét Quảng
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Unicorn Cyber Game & Coffee

𝐔𝐧𝐢𝐜𝐨𝐫𝐧 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 - 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐂𝐚𝐟𝐞
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime