Việc Làm Thêm Quận Ngũ Hành Sơn

Tuyển nhân viên phục vụ – Tacos Danang

Tacos Danang
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ ca sáng – Quán Phở Duy Béo

Quán Phở DUY BÉO
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Yến sào DaNa Nest

Yến sào DaNa Nest
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hàn Việt BBQ

HÀN VIỆT BBQ
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – BEO Gaming

BEO Gaming
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – GOLO Coffee & AP

GOLO Coffee & AP
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Butcher Steak BBQ

Butcher Steak BBQ
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Rainy Coffee

Rainy Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà phê Eakacoffee

Cà phê Eakacoffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bếp, phục vụ, pha chế – Nhà hàng Hy Lạp

Tuyển nhân viên bếp, phục vụ, pha chế – Nhà hàng Hy Lạp

NHÀ HÀNG HY LẠP - IRINI GREEK RESTAURANT & BAR
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bún Đậu Chất

QUÁN BÚN ĐẬU CHẤT
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Milano KPU

Milano KPU
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Yến sào DaNa Nest

Yến sào DaNa Nest
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cafe Phương

CAFE PHƯƠNG
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu Thị Mini Kmart

Siêu Thị Mini Kmart
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime