Việc Làm Thêm Quận Ngũ Hành Sơn

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà phê T&B

Quán Cà phê T&B
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Ngôi Nhà Đảo Ngược- Upside Down World Danang

Ngôi Nhà Đảo Ngược- Upside Down World Danang
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bro’s Kafe

Quán Bro's Kafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, bán hàng – Căng Tin An Thạnh

CĂN TIN AN THẠNH
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Hiện Nhấn Decor

Shop Hiện Nhấn Decor
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, phục vụ – Quán Ao Dai Cafe

QUÁN AO DAI CAFE 
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Chilling Coffee

Quán Chilling Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ăn Tokbokkily

Quán Ăn Tokbokkily
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Hải sản phố Đà Nẵng

Nhà hàng Hải sản phố Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán nét – Quán nét TMS Game

Quán nét TMS Game
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Hiện Nhã House

Cửa hàng Hiện Nhã House
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cơm gà Mến

Quán Cơm gà Mến
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Tik Tak Coffee

QUÁN TIK TAK COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ tết nguyên Đán – Cửa hàng UKULELE Coffee & Milk Tea

Cửa hàng UKULELE Coffee & Milk Tea
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng ChiMac Korea

Nhà Hàng ChiMac Korea
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime