Việc Làm Thêm Quận Ngũ Hành Sơn

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Pink Mango

Cửa hàng Pink Mango
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – 9Mate Caffe

9Mate Caffe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The South Coffee

The South Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Nhậu bình dân tân 79

NHẬU BÌNH DÂN Tân 79
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Rosi Food & Coffee

Rosi Food & Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán nét – Survival Cyber Gaming

SURVIVAL CYBER GAMING
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – DAGI Korean Food

DAGI Korean Food
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Fuji Café Cup’s

FUJI CAFE CUP’S
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ngon thế à ? Coffee

NGON THẾ À ? COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 2 Ladies Kitchen

2 Ladies Kitchen
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Golo Coffee

GOLO COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Eco Kidplays And Coffee

ECO KIDPLAYS AND COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển quản lý, phục vụ, trông xe – Nhậu Bình Dân Tân

Nhậu Bình Dân Tân
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tà Xùa quán

Tà Xùa quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime