Việc làm thêm quận Ngũ Hành Sơn

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Quán Sky Night Coffee

Quán Sky Night Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Golden Crack

Nhà hàng Golden Crack
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ – NHÀ HÀNG THANH BÌNH

NHÀ HÀNG THANH BÌNH
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN TRÔNG QUÁN – QUÁN NÉT A.K

QUÁN NÉT A.K
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mỳ Quảng Bà Châu

Quán Mỳ Quảng Bà Châu
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bếp, phục vụ – Quán Goal Cafe

Quán Goal Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Hanoi Taste, Lẩu Nướng Hà Thành

Nhà hàng Hanoi Taste, Lẩu Nướng Hà Thành
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán 68 Coffee

Quán 68 Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Nhà hàng CohibaR

Nhà hàng CohibaR
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Quán Rơm

Quán Rơm
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Quán Now Coffee

Quán Now Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Ann’s Coffee House

Quán Ann's Coffee House
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mục Đồng 3

Quán Mục Đồng 3
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Old House Coffee

Quán Old House Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Asint Coffee

Quán Asint Coffee
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Spero Coffee

Quán Spero Coffee
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán King Coffee

Quán King Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Ann’s Coffee House

Quán Ann's Coffee House
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Quán Trình Coffee

Quán Trình Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán nhậu Đức Việt

Quán nhậu Đức Việt
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime