Việc Làm Thêm Quận Ngũ Hành Sơn

Tuyển nhân viên phục vụ – Bruce DN Coffee

Bruce DN Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Poombas American BBQ

Nhà hàng Poombas American BBQ
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Potato Coffee

Quán Potato Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Thìa Gỗ

Nhà hàng Thìa Gỗ
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Hawker Star

Hawker Star
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bếp Gia Bảo – Là mô hình Bếp

Bếp Gia Bảo - Là mô hình Bếp
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Chè, Trà sữa và Ăn vặt Bowin’s Food

Quán Chè, Trà sữa và Ăn vặt Bowin's Food
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Country Coffee

The Country Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm cô chủ nhỏ- cho thuê đồ du lịch Đà Nẵng

TIỆM CÔ CHỦ NHỎ- CHO THUÊ ĐỒ DU LỊCH ĐÀ NẴNG
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Vicolo Wine Bistro

Nhà hàng Vicolo Wine Bistro
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – DE LA MOJITO Coffee & Pub

DE LA MOJITO Coffee & Pub
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bruce DN Coffee

Bruce DN Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – MH6 Coffee

MH6 COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cali Mart

CALI MART
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – HaHa Shoes

HaHa Shoes
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime