Việc Làm Thêm Quận Ngũ Hành Sơn

Tuyển nhân viên phục vụ – SAKE quán

SAKE quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ghế Đẩu Cafe

Ghế Đẩu Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – COFFEE MILKTEA

COFFEE MILKTEA
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – COFFEE MILKTEA

COFFEE MILKTEA
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Xôi Xéo T1

Xôi Xéo T1
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – STAR COFFEE

STAR COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Nhà thuốc Đông Giang

Nhà thuốc Đông Giang
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Trung Tâm Điều Dưỡng Người Có Công Miền Trung

Trung Tâm Điều Dưỡng Người Có Công Miền Trung
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cafe cherry

Cafe cherry
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân phục vụ – Quán Chi Cafe

Quán Chi Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng sushi xiên

Nhà hàng sushi xiên
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cafe and pub

Cafe and pub
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên giữ xe – Hosttin Cafe

Hosttin Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Nhậu Phương Rừng

Quán Nhậu Phương Rừng
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cafe and pub

Cafe and pub
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime