Việc Làm Thêm Quận Ngũ Hành Sơn

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Gozar Coffee

Quán Gozar Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bom Cyber Game

BOM CYBER GAME
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Russi Mart – Cửa hàng tiện lợi

Russi Mart - Cửa hàng tiện lợi
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Link Coffee

Quán Link Coffee
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Now Cofeen

Quán Now Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên trông coi Homstay ca chiều

Tuyển nhân viên trông coi Homstay ca chiều

HOMSTAY
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – BomuX Cake Shop and Tea House

BomuX Cake Shop and Tea House
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Nguyễn Cà Phê

Nguyễn Cà Phê
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Why Roastery Coffee

Quán Why Roastery Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng Coconut People

Nhà Hàng Coconut People
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng đặc sản miền trung Hưng Phát

Cửa hàng đặc sản miền trung Hưng Phát
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Aimé Café

Quán Aimé Café
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng TK Mart

Cửa hàng TK Mart
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Vua Ốc

Quán Vua Ốc
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ốc Khang Trần

 Ốc Khang Trần
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime