Đà Nẵng

Tuyển nhân viên kế toán, thu ngân – Nhà hàng Phố Biển

Nhà hàng Phố Biển
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Hội Cafe & Board Games

Quán Hội Cafe & Board Games
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Nhà hàng & Cafe Việt Hương

Nhà hàng & Cafe Việt Hương
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Chay Ngọc Chi

Quán Chay Ngọc Chi
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Quán Cối Xây Gió

Quán Cối Xây Gió
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Hàn Quốc Coconut People

Nhà hàng Hàn Quốc Coconut People
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Cơm niêu Phù Sa

Nhà hàng Cơm niêu Phù Sa
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Khách Sạn Hương Sơn

Khách Sạn Hương Sơn
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Citybucks Coffee

Quán Citybucks Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, tạp vụ – Thiên Lộc Quán

Thiên Lộc Quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Nhà hàng Phố Beer

Nhà hàng Phố Beer
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán BaKa Coffee

Quán BaKa Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Zen Coffee

Quán Zen Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Kem Tươi Smily

Quán Kem Tươi Smily
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bolero Cafe

Quán Bolero Cafe
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Nhà hàng Ngôi Nhà 7 Sao

Nhà hàng Ngôi Nhà 7 Sao
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Cơm Niêu Đỏ

Nhà hàng Cơm Niêu Đỏ
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mùi Quán

Mùi Quán
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Cafe Chipi

Quán Cafe Chipi
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Nhậu A Bin

Quán Nhậu A Bin
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime