Đà Nẵng

Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng EZI coffee

Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng EZI coffee

Nhà hàng EZI coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – CLB BI DA

CLB BI DA
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe

Quán Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ốc

Quán Ốc
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bò Né

Quán Bò Né
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Duy Thiện

Cửa hàng Duy Thiện
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên tạp vụ – Cháo 25

Cháo 25
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – RETRO COFFEE

RETRO COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – SAKE quán

SAKE quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên giặt là – Giặt sấy Tiền Phát

Giặt sấy Tiền Phát
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Sài Gòn Café Đá

Sài Gòn Café Đá
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Giày Gika

Shop Giày Gika
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ghế Đẩu Cafe

Ghế Đẩu Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên order, pha chế – T – Cafe

T - Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Vườn Bia

Nhà hàng Vườn Bia
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime