Đà Nẵng

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Tesla Coffee

Quán Tesla Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Detox & Healthy Salad

Detox & Healthy Salad
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ty Rolls Coffee

Ty Rolls Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Thời trang M-Full

Thời trang M-Full
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Hoa 1893 Đà Nẵng

Trà Hoa 1893 Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Túi Xách Aisha

TÚI XÁCH AISHA
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Quán Ocha House

Quán Ocha House
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh Mì ToHu

Bánh Mì ToHu
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – HD FITNESS – Dẫn đầu dịch vụ Fitness

HD FITNESS - Dẫn đầu dịch vụ Fitness
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Tổ Dân Phố Trà Chanh Đà Nẵng

Tổ Dân Phố Trà Chanh Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán She Tea&Kafe

Quán She Tea&Kafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Đồng Giá Víp

ĐỒNG GIÁ VIP
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Thời Trang Sunny

Thời Trang Sunny
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Kiến Home

KIẾN HOME
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime