Đà Nẵng

Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

EZI Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Mì quảng ếch

Mì quảng ếch
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – LAVENDER Coffee

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – LAVENDER Coffee

LAVENDER Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

EZI Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên tư vấn, kỹ thuật – Công ty Ceragem

Tuyển nhân viên tư vấn, kỹ thuật – Công ty Ceragem

Công ty Ceragem
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển pha chế, phục vụ, trông xe, thu ngân – Tiệm trà chanh Đà Nẵng

Tuyển pha chế, phục vụ, trông xe, thu ngân – Tiệm trà chanh Đà Nẵng

Tiệm trà chanh Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Paradise Coffee

QUÁN PARADISE COFFE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Lyn’s Coffee & Tea

Lyn's Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ghế Đẩu Coffee

GHẾ ĐẨU COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu thị T2 Mart

Siêu thị T2 Mart
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Trà Sữa Popping Tea

Quán Trà Sữa Popping Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Gusto – Sữa chua dẻo

Tiệm Gusto - Sữa chua dẻo
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Chuỗi cafe Hiteen+Sun+Lá

Chuỗi cafe Hiteen+Sun+Lá
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Rain Vintage

Rain Vintage
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Phố Wall Cafe

Quán Phố Wall Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime