Đà Nẵng

Tuyển nhân viên phục vụ – LU COFFEE BEER

LU COFFEE BEER
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 3 cách coffee

3 cách coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hòa cafe

Hòa cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop thời trang trẻ em

Shop thời trang trẻ em
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên tạp vụ – Quán nhậu hải sản nhà tui

Quán nhậu hải sản nhà tui
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp, phục vụ – Cơm tấm má Năm

Cơm tấm má Năm
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Nhậu

Quán Nhậu
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ốc 30k

Quán Ốc 30k
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Quán Cà Phê

Quán Cà Phê
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Caphe goldland

Caphe goldland
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán nhậu

Quán nhậu
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, giữ xe – T-coffee

T-coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cơm bò nướng

Quán cơm bò nướng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – ANH COFFEE&TEA

ANH COFFEE&TEA
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime