Đà Nẵng

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cơm HQ Mr. Noh – 미스터 노

Quán cơm HQ Mr. Noh - 미스터 노
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ – Haino Playstation

Tuyển nhân viên phục vụ – Haino Playstation

Haino Playstation
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên bán hàng – Gem.Store

Gem.Store
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Masa Coffee

Masa Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 1996 Coffee

1996 Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – ZÉNI Boutique

ZÉNI Boutique
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, phụ bếp – Hệ thống Bò City

HỆ THỐNG BÒ CITY
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Ann Home

NHÀ HÀNG ANN HOME
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Calm Land Coffee

CALM LAND COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – DU’S  Coffee

DU'S  Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Achcha Book Coffee

Achcha Book Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Kim Shoes

KIM SHOES
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cà phê Thụy

Cà phê Thụy
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Lisa Shop – Thời Trang Trẻ Em

Lisa Shop - Thời Trang Trẻ Em
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên pha chế – Lốp Cafe

Lốp Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime