Đà Nẵng

Tuyển nhân viên đóng gói ca chiều – Công ty HVnet Group

Tuyển nhân viên đóng gói ca chiều – Công ty HVnet Group

CÔNG TY HVNET GROUP
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop BBM

Shop BBM
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hệ thống giày Myn

HỆ THỐNG GIÀY MYN
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hiệu sách Minh Hoàng

HIỆU SÁCH MINH HOÀNG
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm cây xanh Mộc Garden

Tiệm cây xanh Mộc Garden
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng bánh mì Nu Nu

Cửa hàng bánh mì Nu Nu
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Mẹ và Bé TinTin

Shop Mẹ và Bé TinTin
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Fil’s Coffee

Quán Fil's Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán lax tea &coffee

Quán lax tea &coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bún đậu mắm tôm Phất Lộc Quán

Bún đậu mắm tôm Phất Lộc Quán
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán The Amania Cafe

The Amania Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Phụ kiện điện thoại TiCi

Shop Phụ kiện điện thoại TiCi
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chê, thu ngân – The King Billiards & Coffee

The King Billiards & Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán mì cay Sasin Hoà Cường

QUÁN MÌ CAY SASIN HÒA CƯỜNG
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán TMS Coffee

Quán TMS Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime