Đà Nẵng

Tuyển nhân viên check đơn, đóng gói soạn hàng

Tuyển nhân viên check đơn, đóng gói soạn hàng

Shop Trangminhoder
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Gỏi Cá Miền Trung

Gỏi Cá Miền Trung
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Ấn Độ Lazeez

Nhà hàng Ấn Độ Lazeez
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 55 Food Drink

55 Food Drink
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bánh Xèo Ba Nhứt

Bánh Xèo Ba Nhứt
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – The Shamrock Danang

The Shamrock Danang
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Đỗ Kiều Oanh Order – Order taobao Đà Nẵng Giá Rẻ

Đỗ Kiều Oanh Order - Order taobao Đà Nẵng Giá Rẻ
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bánh canh Má Nhung

Bánh canh Má Nhung
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tasmania Hotel & Cafe

Tasmania Hotel & Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Sữa Nọng

Trà Sữa Nọng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ban Sơ Coffee

BAN SƠ COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Lũa Coffee & Tea

Lũa Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nắng Ngọt Pâtisserie

Nắng Ngọt Pâtisserie
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Zdeli Coffee

Zdeli Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà phê Nhà Mén

Cà phê NHÀ MÉN
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime