Đà Nẵng

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng GLOBE

Nhà Hàng GLOBE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm Bánh mì Má Hải

Tiệm Bánh mì Má Hải
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hyuny’s Guksu JIb

Hyuny's GUKSU JIB
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng EVERON Đà Nẵng

Cửa hàng EVERON Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Đặc Sản Huế

Quán Đặc Sản Huế
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Iric Coffee

IRIC COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cô lý 2 Hotpot

CÔ LÝ 2 HOTPOT
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Namon food and Drink

Namon food and Drink
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên tạp vụ – Allen Coffee

Allen Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Milano Coffee Premium

MILANO COFFEE PREMIUM
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Rọi Cafe

Rọi Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ốc Hào

QUÁN ỐC HÀO
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bạch Hoàng

QUÁN BẠCH HOÀNG
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Fandy Store

FANDY STORE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Thời trang Ngọc Hoa

Cửa hàng Thời trang Ngọc Hoa
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime