Nhân Viên Tạp Vụ

Tuyển nhân viên tạp vụ – Quán nhậu hải sản nhà tui

Quán nhậu hải sản nhà tui
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, quản lý, tạp vụ – HẢI SẢN PI LONG

HẢI SẢN PI LONG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Phương Nam

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Phương Nam

Nhà hàng Phương Nam
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển NV phục vụ, tạp vụ, bảo vệ – Nhà hàng bếp nhà mình

Tuyển NV phục vụ, tạp vụ, bảo vệ – Nhà hàng bếp nhà mình

Nhà hàng bếp nhà mình
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên tạp vụ – Nhà hàng Mao Đài

Nhà hàng Mao Đài
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Phở 24

Phở 24
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Hệ thống Chè Bưởi Vĩnh Long

Hệ thống Chè Bưởi Vĩnh Long
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Phở Hằng

Phở Hằng
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Hệ thống Chè Bưởi Vĩnh Long

Hệ thống Chè Bưởi Vĩnh Long
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Herbal Pizza

Herbal Pizza
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, tạp vụ – Quán nhậu Ku Kèn

Quán nhậu Ku Kèn
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên tạp vụ – The coffee bank

Tuyển nhân viên tạp vụ – The coffee bank

The coffee bank
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Go pizza 24 Phùng Hưng

Go pizza 24 Phùng Hưng
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên giao hàng, phụ việc – Cửa hàng thực phẩm sạch Phương Anh

Tuyển nhân viên giao hàng, phụ việc – Cửa hàng thực phẩm sạch Phương Anh

Cửa hàng thực phẩm sạch Phương Anh
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime