Việc Làm Thêm Quận 12

Tuyển nhân viên phuc vụ, pha chế – Venus Star Coffee

Venus Star Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bách Hoá Đỏ

BÁCH HÓA ĐỎ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Phòng trà DJMTV

Phòng trà DJMTV
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tee Station

Tee Station
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – E-Happy Coffee Shop

E-Happy Coffee Shop
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Đỉnh Coffee

Đỉnh Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng FYNO

FYNO
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , phụ bếp – Nhà hàng Buffet Lẩu Nướng Sayaka Nhật Bản

NHÀ HÀNG BUFFET LẨU NƯỚNG SAYAKA NHẬT BẢN
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – VUNES Café

VUNES Café
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Melody Coffee

Quán Melody Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hello Coffee & Tea

Hello Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói – GUfoods

GUfoods
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – NT Coffee

NT COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế, thu ngân – Khuya Cafe

Khuya Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Gấu Xám Coffee

GẤU XÁM COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime