Nhân Viên Trông Xe

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Tucee Coffee

Tucee Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Unicorn Cyber Game & Coffee

???????????????????????????? ???????????????????? - ???????????????????????????????? ????????????????
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , trông xe – Quán Net Khải Huy

Quán Net Khải Huy
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Hồi Ký Mì Gia

Hồi Ký Mì Gia
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Cing Hu Tang Đà Nẵng

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Cing Hu Tang Đà Nẵng

CING HU TANG ĐÀ NẴNG
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Tiệm ăn Cô Hoà

TIỆM ĂN CÔ HÒA
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Rạp phim Tầng Thượng DaNang Container House

Rạp phim Tầng Thượng DaNang Container House
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, trông xe – Quán Ăn Vặt Trà Sữa Sơn Trà

Quán Ăn Vặt Trà Sữa Sơn Trà
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Lẩu Bò Sáu Hưng

LẨU BÒ SÁU HƯNG
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – ???????????????????????????? ???????????????????? – ???????????????????????????????? ????????????????

???????????????????????????? ???????????????????? - ???????????????????????????????? ????????????????
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – The Power House Coffee & Tea

The Power House Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime