Nhân Viên Trông Xe

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Mr Đần coffee & tea

Mr Đần coffee & tea
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – We Are Beer

WE ARE BEER
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Chill Beer

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Chill Beer

Chill Beer
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Đảo Cà Phê

Đảo Cà Phê
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Tucee Coffee

Tucee Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Unicorn Cyber Game & Coffee

𝐔𝐧𝐢𝐜𝐨𝐫𝐧 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 - 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐂𝐚𝐟𝐞
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , trông xe – Quán Net Khải Huy

Quán Net Khải Huy
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Hồi Ký Mì Gia

Hồi Ký Mì Gia
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Cing Hu Tang Đà Nẵng

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Cing Hu Tang Đà Nẵng

CING HU TANG ĐÀ NẴNG
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Tiệm ăn Cô Hoà

TIỆM ĂN CÔ HÒA
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime