Việc Làm Thêm Quận Cẩm Lệ

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Nozza Coffee

Quán Nozza Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Tesla Coffee

TESLA COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Check In Coffee

QUÁN CHECK IN COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Runi

QUÁN RUNI
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Rốt Coffee

Quán Rốt Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Misa Mart

MISA MART
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bún đậu mắm tôm Phất Lộc Quán

Bún đậu mắm tôm Phất Lộc Quán
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Coffee Nhà Koi

Quán Coffee Nhà Koi
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Bubble Tea _Khai Macaron

CỬA HÀNG BUBBLE TEA - KHAI MACARON
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Bống Tea & Coffee

Quán Bống Tea & Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Hải Đen

Quán Hải Đen
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Khai Macaron

QUÁN KHAI MACARON
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Manuka Coffee

Quán Manuka Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Bảo An Coffee & Kem

QUÁN BẢO AN COFEE & KEM
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Khu du lịch sinh thái Khuê Trung

Khu du lịch sinh thái Khuê Trung
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime