Việc Làm Thêm Quận 9

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bún Đậu Mắm Tôm H-famil

Quán Bún Đậu Mắm Tôm H-famil
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Cội Nguồn

Quán Cafe Cội Nguồn
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee The Lap

Quán Coffee The Lap
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Dưa Tây Coffee

Quán Dưa Tây Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – TH Coffee Shop

TH Coffee Shop
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng tiện lợi My Mart

CỬA HÀNG TIỆN LỢI MY MART
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Hệ thống giày Hạnh Dung

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Hệ thống giày Hạnh Dung

HỆ THỐNG GIÀY HẠNH DUNG
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Trà Sữa ECO

Quán Trà Sữa ECO
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bida and Pes-MK68

Quán Bida and Pes-MK68
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng –  Chuỗi Cửa hàng Ánh Sáng

 Chuỗi Cửa hàng Ánh Sáng
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Lá Store 

Lá Store 
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Quán Zone 9 Coffee Bar

Quán Zone 9 Coffee Bar
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Today Coffee

QUÁN TODAY COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Chuỗi cửa hàng Rau Má Xanh

Chuỗi cửa hàng Rau Má Xanh
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Fire House

SHOP FIRE HOUSE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime