Việc Làm Thêm Quận 7

Tuyển nhân viên phục vụ – Cơm Tấm Saigon

Cơm Tấm Saigon
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nava Coffee

Nava Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – TiCAT

TiCAT
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nước ép & detox Shin Juice

NƯỚC ÉP & DETOX SHIN JUICE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Cơm Niêu Thiên Lý

CƠM NIÊU THIÊN LÝ
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nước ép & Detox Shin Juice

NƯỚC ÉP & DETOX SHIN JUICE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bếp – Nosh Sandwich

Nosh Sandwich
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, bếp – Drink Up Bistro

DRINK UP BISTRO
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Ngói Phở

Nhà Ngói Phở
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Hồng Trà Ngô Gia

Trà sữa Hồng Trà Ngô Gia
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Onlyn Coffee

THE ONLYN COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Quán bán nước ép và bánh mì

Quán bán nước ép và bánh mì.
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – SOCO Cafe Q7

SOCO Cafe Q7
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – DODO Pizza Phú Mỹ Hưng

DODO PIZZA PHÚ MỸ HƯNG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cake & Cách

Cake & Cách
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime