Nhân Viên Trực Fanpage

Tuyển nhân viên trực fanpage trả lời tin nhắn

Tuyển nhân viên trực fanpage trả lời tin nhắn

Zenita beauty
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesale, trực page chốt đơn

Tuyển nhân viên telesale, trực page chốt đơn

Công ty TADACA
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage – Shop Nhàn Béoo

Tuyển nhân viên trực fanpage – Shop Nhàn Béoo

SHOP NHÀN BÉOO
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage , bán hàng – Cửa hàng thời trang Magonn Design

Tuyển nhân viên trực fanpage , bán hàng – Cửa hàng thời trang Magonn Design

CỬA HÀNG THỜI TRANG MAGONN DESIGN
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn
Tuyển nhân viên trực fanpage mỹ phẩm cao cấp

Tuyển nhân viên trực fanpage mỹ phẩm cao cấp

Shop Mỹ Phẩm
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage chốt đơn cơm văn phòng

Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage chốt đơn cơm văn phòng

Cửa hàng cơm văn phòng
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page bán hàng, vận đơn

Tuyển nhân viên trực page bán hàng, vận đơn

Shop Hương bra
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page chốt đơn, soạn hàng

Tuyển nhân viên trực page chốt đơn, soạn hàng

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mai Phúc Linh
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page, chốt đơn theo ca

Tuyển nhân viên trực page, chốt đơn theo ca

Shop Gladimax Sport
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage bán hàng

Tuyển nhân viên trực fanpage bán hàng

Shop thời trang
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage chốt đơn – Đỗ Kiều Oanh Order-Săn Sale Taobao, 1688, Pinduoduo

Đỗ Kiều Oanh Order-Săn Sale Taobao, 1688, Pinduoduo
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage mỹ phẩm cao cấp

Tuyển nhân viên trực fanpage mỹ phẩm cao cấp

Cửa hàng mỹ phẩm
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn
Tuyển nhân viên trực fanpage – Xe Đạp 88

Tuyển nhân viên trực fanpage – Xe Đạp 88

XE ĐẠP 88
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên trực fanpage – CEm STUDIO

CEm STUDIO
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên trực fanpage – Shop Nhàn Béoo

Shop Nhàn Béoo
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime