Việc Làm Thêm Quận Hoàn Kiếm

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Aha Coffe phố sách

Quán Aha Coffe phố sách
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Café Phố Cổ

Quán Café Phố Cổ
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hội An Corner Coffee

Hội An Corner Coffee
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Highlands Coffee Nhà Hát Lớn

Quán Highlands Coffee Nhà Hát Lớn
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Tiệm Vintage 976

TIỆM VINTAGE 1976
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Hà Nội 1930

NHÀ HÀNG HÀ NỘI 1930
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Anan Coffee

QUÁN ANAN COFFEE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Thời Trang Thương hiệu Clevergent

Thời Trang Thương hiệu Clevergent
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ thống kem và trà sữa Goofoo Gelato

Hệ thống kem và trà sữa Goofoo Gelato
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – 1984 Tattoo & Piercing Studio

1984 Tattoo & Piercing Studio
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Minh Restaurant

MINH RESTAURANT
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Conifer

Quán Conifer
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hokkaido Baked Cheese Tart Hanoi

Hokkaido Baked Cheese Tart Hanoi
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Coffee Chumingla8

QUÁN COFFEE CHUMINGLA8
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Moji

SHOP MOJI
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime