Cần tuyển nhân viên bàn và bếp lạnh Âu - Thích Làm Thêm

Cần tuyển nhân viên bàn và bếp lạnh Âu

HA NOI : Kem Ti Amo. Italian ice cream. homemade Italian ice cream 100% natural.
Kem tươi sản xuất tại nhà hàng với công nghệ Ý 100% nguyên liệu tự nhiên .
Cần tuyển nhân viên bàn và bếp lạnh Âu .
Liên hệ : 0936 766 558 . mail : info@kemtiamo.com


Tags: việc làm, làm thêm, việc làm thêm