Hồ Chí Minh

[HCM] Tuyển nhân viên phục vụ – Phòng game CyBerCore

PHÒNG GAME CYBERCORE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên phục vụ – Quán The Homee Coffee

QUÁN THE HOMEE COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Nam Giao

Quán Nam Giao
 • Hồ Chí Minh
 • Theo Giờ
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Le Coffee & Bingsu

Cửa hàng Le Coffee & Bingsu
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Chit

Quán Cafe Chit
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên phục vụ – Chuỗi cửa hàng The Coffee Factory

Chuỗi cửa hàng The Coffee Factory
 • Hồ Chí Minh
 • Theo Giờ
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng SMATE

Cửa hàng SMATE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên bán hàng – LISASTORE SHOP

LISASTORE SHOP
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm Mẹ Quê

Tiệm Mẹ Quê
 • Hồ Chí Minh
 • Theo Giờ
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cyber Xgame

QUÁN CYBER XGAME
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên phục vụ, phu bếp – Nhà hàng Bamboo Dimsum

Nhà hàng Bamboo Dimsum
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa Hàng Ánh Sáng

Cửa Hàng Ánh Sáng
 • Hồ Chí Minh
 • Theo Giờ
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Thảo Mực

NHÀ HÀNG THẢO MỰC
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Begin Coffee

QUÁN BEGIN COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime