Nhân viên bán hàng

Tuyển nhân viên bán hàng, thu ngân – Cửa hàng Thực Phẩm Sạch SunFarm

Cửa hàng Thực Phẩm Sạch SunFarm
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên tư vấn oline – Shop trang sức và quần áo

Shop trang sức và quần áo
 • Hà Nội
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Couple TX Vincom Đà Nẵng

Cửa hàng Couple TX Vincom Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Men’s Fashion – Thời Trang Nam 

Men's Fashion - Thời Trang Nam 
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop T&M _Ao quần thời trang nam, nữ, trẻ em

Shop T&M _Ao quần thời trang nam, nữ, trẻ em
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Cosmo Design

SHOP COSMO DESIGN
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – TEP Store

TEP Store
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Giày Nam Cao SmartMen

SHOP GIÀY CAO SMARTMEN
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Thời trang Art Store

THỜI TRANG ART STORE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng, trông xe – A-T Men Shop

A-T Men Shop
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàn – Shop Vua Gìay

SHOP VUAGIAY
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop phụ kiên thời trang Acc:Scent

SHOP ACC:SCENT _ PHỤ KIÊN THỜI TRANG HÀN QUỐC
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Rabbit

Shop Rabbit
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng phụ kiện trang sức HimhipShop

CỬA HÀNG PHỤ KIỆN TRANG SỨC HIMHIPSHOP
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Kính áp tròng Vivimon

Cửa hàng Kính áp tròng Vivimon
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Phụ kiện điện thoại Onion

Shop Phụ kiện điện thoại Onion
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa Hàng Giày Da LevelMan

Cửa Hàng Giày Da LevelMan
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop thời trang Lym

Shop thời trang Lym
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Chi Cosmetis

Shop Chi Cosmetis
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Kún Miu Pét Shop

KÚN MIU PET SHOP
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime