nhân viên phục vụ

Tuyển nhân viên phục vụ – Tĩnh Quán Book Cafe

TĨNH QUÁN BOOK CAFE
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Lạ Quán

NHÀ HÀNG LẠ QUÁN
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Food Street

NHÀ HÀNG FOOD STREET
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Grandma Restaurant

NHÀ HÀNG GRANDMA'S
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Roza Cafe

QUÁN ROZA CAFE
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe , Cơm VP ZinZin Coffee

QUÁN CAFE ,CƠM VP ZINZIN COFFEE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán cafe Ơ zone – Films, art & coffee

Quán cafe Ơ zone - Films, art & coffee
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Coffee Canteen

COFFEE CANTEEN
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Nam Giao

CỬA HÀNG NAM GIAO
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Gà nướng lu

NHÀ HÀNG GÀ NƯỚNG LU
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng The Barista Coffee

CỬA HÀNG THE BARISTA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Cửa hàng The Maze

CỬA HÀNG THE MAZE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Joli coffee & tea

CỬA HÀNG JOLI COFFEE & TEA
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Quán Cơm Gà Nha Trang 2 Chị Em

QUÁN CƠM GÀ NHA TRANG 2 CHỊ EM
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Cafe Neko

Quán Cafe Neko
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng – Khách sạn Jazz Hotel

Khách sạn Jazz Hotel
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ – QUÁN CAFE KALDI

QUÁN CAFE KALDI
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Quán Huy Coffee Cà Phê Sạch

Quán Huy Coffee Cà Phê Sạch
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Nhà hàng The Organic

NHÀ HÀNG ORGANIC
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Box BBQ (Chakhan gogi)

NHÀ HÀNG BOX BBQ
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime