Việc Làm Thêm huyện Nhà Bè

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, bếp – Fresh Viving Food- Cafe

Fresh Viving Food- Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Green Cà Phê

The Green Cà Phê
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe- Cơm vp La Foglia

Quán Cafe- Cơm vp La Foglia
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, bếp – Fresh Viving Food- Cafe

Fresh Viving Food- Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – LocaCafe No.1

LocaCafe No.1
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bánh canh Bến có Trà Vinh

Bánh canh Bến có Trà Vinh
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Sois Farm

Sois Farm
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The 10 Space Cafe

The 10 Space Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – The 10th Space

The 10th Space
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Phở Thuận

Phở Thuận
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – JAPO COFFEE and RESTAURANT

JAPO COFFEE and RESTAURANT
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bếp bánh, phục vụ, pha chế – Chuỗi Cửa Hàng bánh Hàn Quốc

Chuỗi Cửa Hàng bánh Hàn Quốc
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng trà sữa 17K

Cửa hàng trà sữa 17K
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán nước mía Sầu Riêng

Quán nước mía Sầu Riêng
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – JK Organic Coffee Container House

JK Organic Coffee Container House
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime