Việc Làm Thêm Quận Cẩm Lệ

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Hùng My

Nhà hàng Hùng My
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ryn Coffee

Quán Ryn Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – Quán nhậu Ba Heo Tộc

Quán nhậu Ba Heo Tộc
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán nét – Quán internet Leng

Quán internet Leng
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Villa Coffee

Quán Villa Coffee
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Thiên Lộc

Nhà hàng Thiên Lộc
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán nhậu Lắc Kêu Quán

Quán nhậu Lắc Kêu Quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Phố Núi

Quán Phố Núi
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Phú Khang Cafe

Quán Phú Khang Cafe
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cừu Nghĩa Quán

Cừu Nghĩa Quán
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Trầm Coffee

Quán Trầm Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, phục vụ – Nhà hàng Thống Gia

Nhà hàng Thống Gia
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Nga Sài Gòn

Nhà hàng Nga Sài Gòn
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Car Coffee

Quán Car Coffee
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán nhậu Nướng+

Quán nhậu Nướng+
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime