Việc Làm Thêm Quận Cẩm Lệ

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cup Coffee

Quán Cup Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Nguyễn Gia Trang

Nhà hàng Nguyễn Gia Trang
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Bánh Con Gà Pioko

Cửa hàng Bánh Con Gà Pioko
 • Đà Nẵng
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ryn Coffee

Quán Ryn Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Lelouch Coffee

Quán Lelouch Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán New Coffee

Quán New Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán net – Quán game Cyber Phúc 16

Quán game Cyber Phúc 16
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, barista – Quán White Horse’s Coffee

Quán White Horse's Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Boong Coffee

Quán Boong Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Hương Giang Coffee

Quán Hương Giang Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bê Thui 7 Nga

Quán Bê Thui 7 Nga
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, phục vụ – Nhà hàng Sơn Điền

Nhà hàng Sơn Điền
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Rex Coffee

Quán Rex Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ken’s Coffee

Quán Ken's Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Thơm

Quán Cafe Thơm
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime