Việc Làm Thêm Quận Hải Châu

[ĐN] Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng TUTI CARE

Cửa hàng TUTI CARE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

[HN] Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Lam’s House Coffee

Cửa hàng Lam’s House Coffee
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên bán hàng – Thời trang YOYO KIDS

Thời trang YOYO KIDS
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng CHESTNUT HILL BAKERY

Cửa hàng CHESTNUT HILL BAKERY
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng MAXXSPORT

Cửa hàng MAXXSPORT
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

[ĐN]Tuyển nhan viên bán hàng – L.I.M Studio

L.I.M Studio
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng YesSushi-BBQ

NHÀ HÀNG YESSHUSHI BBQ
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng ERIC SPORT

Cửa hàng ERIC SPORT
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Bông Food & Drink

Cửa hàng Bông Food & Drink
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Giày Cô Phá

Shop Giày Cô Phá
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên phục vụ – NHà hàng ASIA PARK

NHà hàng ASIA PARK
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Quần áo Nam La Dolce Vita

Cửa hàng Quần áo Nam La Dolce Vita
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên giữ xe – Cửa hàng Trà sữa OCHA HOUSE

Cửa hàng Trà sữa OCHA HOUSE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Khánh Boutique

Shop Khánh Boutique
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Thời Trang Ninomaxx

Cửa hàng Thời Trang Ninomaxx
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime