Tuyển nhân viên nhà hàng ở Nguyễn Chí Thanh - Thích Làm Thêm

Tuyển nhân viên nhà hàng ở Nguyễn Chí Thanh

Gấp gấp. Nhà hàng sắp khai chương khu vực Nguyễn Trí Thanh Cần tuyển gấp các vị trí như sau:
05 bếp
05 phụ bếp

05 bàn
03 tạp vụ
03 trông xe
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phạm Thi Thu Hương. Phone: 0904127449