Việc làm full-time

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán To Coffee & Tea

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán To Coffee & Tea

Quán To Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng ca sáng – Công ty Ori Juice

Tuyển nhân viên bán hàng ca sáng – Công ty Ori Juice

CÔNG TY ORI JUICE
 • Hà Nội
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cuba – Milk tea and Coffee

Cuba - Milk tea and Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Cafe Alley Garden

Quán Cafe Alley Garden
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cali Mart

CALI MART
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Gfood

Cửa hàng Gfood
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Asia Store

ASIA STORE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Javi Coffee

QUÁN JAVI COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – 1984 Tattoo & Piercing Studio

1984 Tattoo & Piercing Studio
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – Thư viện càphe Đông Tây

Thư viện càphe Đông Tây
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Mẹ Mimistyle Shop- Đồ mặc sau sinh và bầu

Mẹ Mimistyle Shop- Đồ mặc sau sinh và bầu
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kem Dừa 72 Đường Mỹ Đình

Kem Dừa 72 Đường Mỹ Đình
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – Cửa hàng Truesmart

Cửa hàng Truesmart
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng bánh mì gà Bambo

CỬA HÀNG BÁNH MÌ GÀ BAMBO
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Ivory Bridal Boutique

Shop Ivory Bridal Boutique
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng – tiệm bánh La Muse

Nhà Hàng - tiệm bánh La Muse
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng –  Hệ thống thời trang trẻ em Bama Babi

 Hệ thống thời trang trẻ em Bama Babi
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Yli Bikini Swimwear

Shop Yli Bikini Swimwear
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime