nhân viên phục vụ

Tuyển nhân vien phục vụ, pha chế – Nhà hàng Abc Coffee Roasters Family

Nhà hàng Abc Coffee Roasters Family
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán N Pub & Coffee

Quán N Pub & Coffee
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Loteria Hàng Than

QUÁN LOTTERIA HÀNG THAN
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Quán Relax Coffee

Quán Relax Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Lẩu Hà Nội

NHÀ HÀNG LẨU HÀ NỘI
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Green Coffee

Quán Green Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ốc Nam Phương

QUÁN ỐC NAM PHƯƠNG
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Thơm

Quán Cafe Thơm
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Nhà hàng MJL Food Center

NHÀ HÀNG MJL FOOD CENTER
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, tạp vụ – Quán Wind Hot Pot & Milk Tea

Quán Wind Hot Pot & Milk Tea
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bum – Coffee & Tea

QUÁN BUM - COFFEE & TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Relieve Pub & Coffee

Quán Relieve Pub & Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Phá Lấu Lì

NHÀ HÀNG PHÁ LẤU
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Bít Tết Ba Duy

NHÀ HÀNG BÍT TẾT BA DUY
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Nhậu 129

Quán Nhậu 129
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán New Royal Coffee & Live Music

Quán New Royal Coffee & Live Music
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân -Nhà hàng Gogi House

NHÀ HÀNG GOGI HOUSE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Lylagua Coffee

QUÁN LYLAGUA COFFEE
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm mì gà Ngũ Long

TIỆM NGŨ GÀ NGŨ LONG
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán trà sữa Uno

QUÁN TRÀ SỮA UNO
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime