nhân viên trợ lý quản lý

Tuyển dụng nhân viên nhiều vị trí – The Secret Garden

The Secret Garden
  • Đà Nẵng
  • 7 - 10 Triệu
  • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng siêu thị cho hệ thống unik tại kim mã

siêu thị hệ thống unik
  • Đang cập nhật
  • 4 - 5 Triệu
  • Toàn thời gian