trưởng

Tuyển cửa hàng trưởng, thu ngân, pha chế, phục vụ – Sữa chua trân châu Hạ Long

Tuyển cửa hàng trưởng, thu ngân, pha chế, phục vụ – Sữa chua trân châu Hạ Long

Sữa chua trân châu Hạ Long
  • Hà Nội
  • Tùy Năng Lực
  • Parttime