Việc Làm Thêm Quận Liên Chiểu

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bún Đậu Mắm Tôm 36

Quán Bún Đậu Mắm Tôm 36
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bida Boss

Quán Bida Boss
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – TheKing Billiards & Coffee

TheKing Billiards & Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Chuỗi Hệ thống Coffee And Tea LORD

Chuỗi Hệ thống Coffee And Tea LORD
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Zeus Gaming

QUÁN ZEUS GAMING
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – DANATRI Coffee ang Homestay

DANATRI Coffee ang Homestay
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ÀH Coffee

Quán ÀH Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Alibaba coffee – drinks- ice cream

Quán Alibaba coffee - drinks- ice cream
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Làng Ốc

LÀNG ỐC
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bida Boss

Quán Bida Boss
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, bếp – Quán Lu Cafe

Quán Lu Cafe
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Chan Coffee & Tea

QUÁN CHAN COFEE & TEA
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop áo quần nam BBM

Shop áo quần nam BBM
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – The King Billiards & Coffee

The King Billiards & Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime