nhân viên bell man

The Now Boutique Hotel tuyển các vị trí lương cao

The Now Boutique Hotel tuyển các vị trí lương cao

The Now Boutique Hotel
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên xách hành lý – Khách sạn AZUMAYA

Tuyển nhân viên xách hành lý – Khách sạn AZUMAYA

Khách sạn AZUMAYA
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên buồng, bell, sale, lễ tân – Khách sạn Lucky Hotel

Tuyển nhân viên buồng, bell, sale, lễ tân – Khách sạn Lucky Hotel

Khách sạn Lucky Hotel
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bell man – Khách sạn nhật bản Azumaya

Tuyển nhân viên bell man – Khách sạn nhật bản Azumaya

KHÁCH SẠN NHẬT BẢN AZUMAYA
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên buồng, bell, sale, lễ tân – Khách Sạn Lucky Hotel

Tuyển nhân viên buồng, bell, sale, lễ tân – Khách Sạn Lucky Hotel

KHÁCH SẠN LUCKY HOTEL
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, bell man – Khách Sạn Phố Cổ Ellogia Rusta Guest House

Tuyển nhân viên phục vụ, bell man – Khách Sạn Phố Cổ Ellogia Rusta Guest House

Khách Sạn Phố Cổ Ellogia Rusta Guest House
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bell man, phục vụ – Khách sạn Azumaya

Tuyển nhân viên bell man, phục vụ – Khách sạn Azumaya

Khách sạn Azumaya
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, mang hành lý – Khách sạn Azumaya

Tuyển nhân viên phục vụ, mang hành lý – Khách sạn Azumaya

Khách sạn Azumaya
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên lễ tân – Khách Sạn Azumaya

Tuyển nhân viên lễ tân – Khách Sạn Azumaya

KHÁCH SẠN AZUMAYA
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí – hệ thống khách sạn Essence Ha Noi

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – hệ thống khách sạn Essence Ha Noi

HỆ THỐNG KHÁCH SẠN ESSENCE HANOI
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Khách sạn White Sand Boutique

Khách sạn White Sand Boutique
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Khách sạn Esalen tuyển nhân viên lễ tân

Khách sạn Esalen
 • Đang cập nhật
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime