nhân viên massage

Tuyển dụng KTV massage Time Spa 133 Hào Nam

Time Spa 133 Hào Nam
  • Đang cập nhật
  • 5 - 7 Triệu
  • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên massage cho Spa Selina Anh Vũ

Spa Selina Anh Vũ
  • Đang cập nhật
  • Tùy Năng Lực
  • Parttime

Tuyển nhân viên massage cho Công ty cổ phần du lịch dịch vụ thương mại Thiên Phú

Công ty cổ phần du lịch dịch vụ thương mại Thiên Phú
  • Đang cập nhật
  • 3 - 4 Triệu
  • Parttime