nhân viên phụ may

Tuyển nhân viên cửa hàng phó, thu ngân , bán hàng, sửa quần áo – Hệ Thống Thời Trang FMSTYLE.COM.VN

HỆ THỐNG THỜI TRANG FMSTYLE.COM.VN
  • Đang cập nhật
  • 5 - 7 Triệu
  • Tùy chọn

Cửa hàng Country Western Leather tuyển nhân viên bán hàng

Cửa hàng Country Western Leather
  • Đang cập nhật
  • Tùy Năng Lực
  • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng thời trang VKP 269 Trần Đăng Ninh

Thời trang VKP
  • Đang cập nhật
  • Tùy Năng Lực
  • Parttime