nhân viên quầy bar

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà Hàng Cơm Niêu Việt Xưa

Nhà Hàng Cơm Niêu Việt Xưa
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, quầy bar – Nhà hàng SoHo

Nhà hàng SoHo
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, quầy bar – Quán Sài Gòn Cafe Đá

Quán Sài Gòn Cafe Đá
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Đông Dương

Nhà hàng Đông Dương
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, quầy bar – Nhà hàng sườn nướng Cao Bồi

Nhà hàng sườn nướng Cao Bồi
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ tại PHỐ DÃ TƯỢNG

Antique Coffee
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime