nhân viên sự kiện

Tuyển nhân viên hỗ trợ sự kiện tại Ba Đình, Hà Nội

Khách sạn Lake Side
  • Đang cập nhật
  • Tùy Năng Lực
  • Parttime

Nhân viên support-hỗ trợ tại RAY Concept

RAY Concept
  • Đang cập nhật
  • 2 - 3 Triệu
  • Parttime

Trung tâm Ngoại ngữ iSpeaking tuyển dụng nhân viên làm sự kiện

Trung tâm Ngoại ngữ iSpeaking
  • Đang cập nhật
  • Tùy Năng Lực
  • Parttime