nhân viên trợ lý

Tuyển gấp 2 bạn Trợ lý – CTV freelancer cho 2 chị KOL nữ

Tuyển gấp 2 bạn Trợ lý – CTV freelancer cho 2 chị KOL nữ

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển trợ lý văn phòng – Công ty Quốc tế Thuận An Kyoto

Công ty Quốc tế Thuận An Kyoto
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển trợ lý văn phòng – Công ty Quốc tế Thuận An Kyoto

Công ty Quốc tế Thuận An Kyoto
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển trợ lý part time cho quán đồ ngọt kiểu Thái PTK

Quán PTK
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển trợ lý văn phòng – Công ty Quốc tế Thuận An Kyoto

Công ty Quốc tế Thuận An Kyoto
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển gấp 01 trợ lý phụ trách tiktok ca sáng

Tuyển gấp 01 trợ lý phụ trách tiktok ca sáng

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển trợ lý phụ trách tiktok ca sáng

Công ty
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên giáo vụ – Young Artists Studio

Young Artists Studio
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực trung tâm part time

Trung tâm
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên xử lí đơn trên sàn TMDT: Shopee, lazada, tiktok

Shop SHE HOUSE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển trợ lý huấn luyện – Trung tâm bóng đá thiếu nhi tại Đà Nẵng

TRUNG TÂM BÓNG ĐÁ THIẾU NHI TẠI ĐÀ NẴNG
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển trợ lý đa năng part time

Công ty
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển trợ lý học thuật – Betterway Education

Tuyển trợ lý học thuật – Betterway Education

Betterway Education
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên chăm sóc học viên – Ha Phong IELTS

HA PHONG IELTS
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime