nhân viên trông cửa hàng

Tuyển nhân viên làm việc tại studio

Tuyển nhân viên làm việc tại studio

STUDIO
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực cửa hàng parttime

Tuyển nhân viên trực cửa hàng parttime

Cửa hàng vệ sinh giày 5s
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông studio ca chiều

Làm tại studio
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên làm tại cửa hàng Viettel

Tuyển nhân viên làm tại cửa hàng Viettel

Cửa hàng Viettel
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên cửa hàng giặt là

Tuyển nhân viên cửa hàng giặt là

Cửa hàng giặt khô Bảo Tâm
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên đóng gói, trông cửa hàng

Tuyển nhân viên đóng gói, trông cửa hàng

Làm tại cửa hàng
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên cửa hàng giặt là

Tuyển nhân viên cửa hàng giặt là

Công Ty giặt là CleanE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trông coi – GAR STUDIO

Tuyển nhân viên trông coi – GAR STUDIO

GAR STUDIO
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên cửa hàng giặt ủi – Cửa hàng giặt ủi thông minh

Tuyển nhân viên cửa hàng giặt ủi – Cửa hàng giặt ủi thông minh

Cửa hàng giặt ủi thông minh
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên cửa hàng cháo dinh dưỡng – Cháo dinh dưỡng Quỳnh Anh

Tuyển nhân viên cửa hàng cháo dinh dưỡng – Cháo dinh dưỡng Quỳnh Anh

Cháo dinh dưỡng Quỳnh Anh
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trông cửa hàng – Giặt là Clean and Clear

Tuyển nhân viên trông cửa hàng – Giặt là Clean and Clear

Giặt là Clean and Clear
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực cửa hàng – Trang phục biểu diễn Hoa Mai

Tuyển nhân viên trực cửa hàng – Trang phục biểu diễn Hoa Mai

Trang phục biểu diễn Hoa Mai
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trông cửa hàng – Tiệm Giặt Khô Bảo Tâm

Tuyển nhân viên trông cửa hàng – Tiệm Giặt Khô Bảo Tâm

GIẶT KHÔ BẢO TÂM
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên trông cửa hàng – Cửa hàng máy gắp thú

Cửa hàng máy gắp thú
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên trông coi Homstay ca chiều

Tuyển nhân viên trông coi Homstay ca chiều

HOMSTAY
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime