Nhân Viên Trực Fanpage

Tuyển nhân viên trực page bán hàng, NV kho – Shop thời trang

Tuyển nhân viên trực page bán hàng, NV kho – Shop thời trang

Shop thời trang
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Cửa hàng Top Fashion

Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Cửa hàng Top Fashion

Cửa hàng Top Fashion
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page chốt đơn – Công ty online

Tuyển nhân viên trực page chốt đơn – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên chốt đơn – Công ty Gỗ nghệ thuật

Tuyển nhân viên chốt đơn – Công ty Gỗ nghệ thuật

Công ty Gỗ nghệ thuật
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page – Công ty online

Tuyển nhân viên trực page – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Shop Sushi baby

Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Shop Sushi baby

Shop Sushi baby
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage, marketing – SOCA Studio

Tuyển nhân viên trực fanpage, marketing – SOCA Studio

SOCA Studio
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên đăng bài website – Công ty dụng cụ bếp AZ

Tuyển nhân viên đăng bài website – Công ty dụng cụ bếp AZ

Công ty dụng cụ bếp AZ
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phụ bếp, trực hotline + fanpage – CH ship đồ ăn đêm Trang Béo

Tuyển nhân viên phụ bếp, trực hotline + fanpage – CH ship đồ ăn đêm Trang Béo

CH ship đồ ăn đêm Trang Béo
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên live, chốt đơn, đóng gói – Shop Mã Thu Huyền

Tuyển nhân viên live, chốt đơn, đóng gói – Shop Mã Thu Huyền

Shop Mã Thu Huyền
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng thời trang online – Shop online

Tuyển nhân viên bán hàng thời trang online – Shop online

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên soạn hàng, chốt đơn – Shop Angle Kids

Tuyển nhân viên soạn hàng, chốt đơn – Shop Angle Kids

Shop Angle Kids
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime