nhân viên xác nhận đơn hàng

Tuyển nhân viên kho, lên đơn tại Q. Đống Đa

MONOCO FASHION STORE
  • Đang cập nhật
  • 5 - 7 Triệu
  • Parttime

Hiện bên shop Droos tuyển giao hàng và xác nhận đơn hàng

shop Droos
  • Đang cập nhật
  • 2 - 3 Triệu
  • Parttime