q

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – The Krak’n Sai Gon

The Krak’n Sai Gon
  • Hồ Chí Minh
  • 4 - 5 Triệu
  • Parttime