việc làm thêm đường tô hiến thành

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Caffeine Studio

Cửa hàng Caffeine Studio
 • Đang cập nhật
 • 4 - 5 Triệu
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên các vị trí tại Hai Bà Trưng

Nhà hàng QUÁN XƯA
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên phục vụ tại quận 7 và quận 10

Quán bánh canh
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ tại Quận 10

Misaki house
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí tại Hai Bà Trưng

Nhà hàng Bò Nướng Tảng
 • Đang cập nhật
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Nhà hàng Wabi Sabi cần tuyển nhân viên phục vụ bàn

Nhà hàng Wabi Sabi
 • Đang cập nhật
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Quán misaki house cần tuyển nhân viên phục vụ

Quán misaki house
 • Đang cập nhật
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế làm tại 104 Tô Hiến Thành

Cửa hàng tại Tô Hiến Thành
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ tại Q.10

Gà bó xôi ú nu
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng Q. 10

Trái cây TÔ MAI TRÚC
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Trái cây tô "mai trúc" cần tuyển nhân viên phụ quán

Trái cây tô "mai trúc"
 • Đang cập nhật
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Quán Misaki House – sushi cần tuyển nhân viên phục vụ

Quán Misaki House - sushi
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyền nhân viên tại Trái cây tô Mai Trúc

Trái cây tô Mai Trúc
 • Đang cập nhật
 • Lương Theo Giờ
 • Parttime

Boong Cafe cần tuyển phục vụ sáng

Boong Cafe
 • Đang cập nhật
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ quán cafe 91 Tô Hiến Thành

quán cafe 91 Tô Hiến Thành
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn