việc làm thêm đường xuân diệu

Tuyển nhân viên bán hàng Tại Q. Tây Hồ

ĐỈNH PHONG - THE BUTCHER HÀ NỘI
 • Đang cập nhật
 • Lương Theo Giờ
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên các vị trí tại Tây Hồ

Nhà hàng NANnKABAB
 • Đang cập nhật
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ tại Xuân Diệu- Quảng An- Tây Hồ

Nhà hàng Nhật Hachiju Hachi
 • Đang cập nhật
 • Lương Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ bàn tại Tây Hồ

Nhà hàng Ấn Độ Dalcheeni
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ bàn tại Q.Tây Hồ

Nhà hàng đô nướng Trung đông NAN N KABAB
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Hương Mai Cafe cần tuyển nhân viên bán hàng

Hương Mai Cafe
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Toà nhà căn hộ cho người nước ngoài thuê – Lavender appartment cần tuyển nhân viên bảo vệ

Toà nhà căn hộ cho người nước ngoài thuê - Lavender appartment
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Nhà hàng Batavia cần tuyển nhân viên thu ngân

Nhà hàng Batavia
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Nhà hàng Oriberry cần tuyển nhân viên bảo vệ

Nhà hàng Oriberry
 • Đang cập nhật
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Nhà hàng Batavia của Indonesia cần tuyển nhân viên pha chế

Nhà hàng Batavia
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ tại HN

Nhà hàng Nannkabab
 • Đang cập nhật
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Bánh Su Khánh Nguyên cần tuyển nhân viên làm bánh

Bánh Su Khánh Nguyên
 • Đang cập nhật
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

tuyển phụ làm bánh tại Bánh Su Khánh Nguyên

Bánh Su Khánh Nguyên
 • Đang cập nhật
 • Lương Theo Giờ
 • Parttime