Việc Làm Thêm Quận 12

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng PuCa Bakery

Cửa hàng PuCa Bakery
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Unideli

CỬA HÀNG UNIDELI
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Quán Sunrise Coffee

Quán Sunrise Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Oda House Coffee

QUÁN ODA HOUSE COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – Trà Sữa Bà Tám

Tuyển nhân viên bán hàng – Trà Sữa Bà Tám

Quán Trà Sữa Bà Tám
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ thống Cầu Đất Coffe

Hệ thống Cầu Đất Coffe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Quán June Noodle house

Quán June Noodle house
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Begin Coffee

QUÁN BEGIN COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu thị tiên lợi Uni Mart

Siêu thị tiên lợi Uni Mart
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Begin coffe

Quán Begin coffe
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Sunrise Coffee

Quán Sunrise Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Moda House Coffee

QUÁN MODA HOUSE COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Coffee Bia C1

CỬA HÀNG COFFEE BIA C1
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop YoYo

SHOP YOYO
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói – Xưởng công ty Truyền Thông Khang

XƯỞNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG KHANG
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime