Tuyển nhân viên bán hàng – TH TrueMart

𝐓𝐇 𝐓𝐑𝐔𝐄𝐌𝐀𝐑𝐓
Nhà tuyển dụng uy tín
215 Views
 • Mức Lương: 5 - 7 Triệu
 • Thời Hạn: 21/08/2021
 • Ca làm: Parttime
 • Chức vụ: Nhân Viên
 • Số lượng: 6
 • Kinh nghiệm: Không Yêu Cầu
 • Bằng cấp:
 • Giới tính: Không Yêu Cầu
 • Ứng Tuyển Ngay

Mô tả công việc

– Địa chỉ làm việcL:

+ 𝑄𝑢𝑎̣̂𝑛 7: 𝐻𝑢𝑦̀𝑛ℎ 𝑇𝑎̂́𝑛 𝑃ℎ𝑎́𝑡, 𝑀𝑎𝑖 𝑉𝑎̆𝑛 𝑉𝑖̃𝑛ℎ, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 Đ𝑢̛́𝑐 𝐶𝑎̉𝑛ℎ (𝑃𝑀𝐻)

+ 𝑄𝑢𝑎̣̂𝑛 8: 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝐵𝑎́ 𝑇𝑟𝑎̣𝑐

– 𝑇ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝: 6 – 8 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 (𝑇ℎ𝑢̛̉ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 100% 𝐿𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔). 

Yêu cầu công việc

+ Đ𝑜̣̂ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖: 18-30 • 𝑇𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑇𝐻𝑃𝑇 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛 (𝐶𝑜̀𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝).

+  𝐺𝑖𝑎𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑢̛𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔.

+  𝐶𝑜́ 𝑥𝑒 𝑚𝑎́𝑦 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛

Quyền lợi được hưởng

+ 𝐶ℎ𝑒̂́ đ𝑜̣̂ 𝑏𝑎̉𝑜 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉.

+  Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔.

+  𝑀𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛.

Hồ sơ bao gồm

+ 𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒍𝒊𝒏𝒌 𝒃𝒆̂𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 https://tinyurl.com/ungtuyenthtruemart hoặc gửi CV về mail: oanh.ndk@thmilk.vn

Thông Tin Liên Hệ

 • Người Liên Hệ: quản lý
 • Số Điện Thoại: 000
 • Địa Chỉ: 𝐓𝐇 𝐓𝐑𝐔𝐄𝐌𝐀𝐑𝐓, 𝐻𝑢𝑦̀𝑛ℎ 𝑇𝑎̂́𝑛 𝑃ℎ𝑎́𝑡, 𝑀𝑎𝑖 𝑉𝑎̆𝑛 𝑉𝑖̃𝑛ℎ, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 Đ𝑢̛́𝑐 𝐶𝑎̉𝑛ℎ (𝑃𝑀𝐻)

Khi liên hệ nhà tuyển dụng vui lòng nói rõ tham khảo việc làm tại website: thichlamthem.com để được ưu tiên khi ứng tuyển hãy cảnh giác với bất kỳ hình thức thu phí nào từ nhà tuyển dụng, nếu có vui lòng báo lại cho website biết thông tin.