nhân viên giữ xe

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Ba Râu

Nhà hàng Ba Râu
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giữ xe, phục vụ – Quán Ui Chao Lẩu Nướng

Quán Ui Chao Lẩu Nướng
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giữ xe – Quán Nam House Coffee

Quán Nam House Coffee
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Quán Moss Coffee

Quán Moss Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Quán Rafew Coffee

Quán Rafew Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Pơ Mu Coffee

Quán Pơ Mu Coffee
 • Đà Nẵng
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, giữ xe – Quán Holic Coffee

Holic Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Quán nhậu Thiên Phú 2

Quán nhậu Thiên Phú 2
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Nhà hàng Phố Beer

Nhà hàng Phố Beer
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Quán Cối Xây Gió

Quán Cối Xây Gió
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giữ xe – Quán Edo Sushi

Quán Edo Sushi
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Lẩu Nướng Ui Chao

Quán Lẩu Nướng Ui Chao
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Dừa Xiêm Bến Tre

Quán Dừa Xiêm Bến Tre
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Nhà hàng Thanh Bình

Nhà hàng Thanh Bình
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán La Gare Tea & Coffee

Quán La Gare Tea & Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime