nhân viên Livestream

Tuyển nhân viên livestream, phụ livestream

Tuyển nhân viên livestream, phụ livestream

Shop thời trang
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên livestream theo ca lương cao

Tuyển nhân viên livestream theo ca lương cao

Shop Gladimax Sport
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên hỗ trợ livestream, đóng gói

Tuyển nhân viên hỗ trợ livestream, đóng gói

Shop Online Mẹ và Bé
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên hỗ trợ livestream, quay chụp sản phẩm

Tuyển nhân viên hỗ trợ livestream, quay chụp sản phẩm

Shop Online Mẹ và Bé
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên gói hàng, hỗ trợ livestream

Tuyển nhân viên gói hàng, hỗ trợ livestream

Shop mẹ và bé
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage, livestream bán hàng

Tuyển nhân viên trực fanpage, livestream bán hàng

Shop thời trang trẻ em
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên livestream parttime, fulltime

Tuyển nhân viên livestream parttime, fulltime

Shop thời trang Hottrend
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển người mẫu livestream lương cao

Tuyển người mẫu livestream lương cao

CÔNG TY TNHH TMDV NACY
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển các vị trí phụ livestream, gọi điện chốt đơn, đóng gói

Tuyển các vị trí phụ livestream, gọi điện chốt đơn, đóng gói

Thời trang online GBVIETNAM
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên hỗ trợ live, chat khách

Tuyển nhân viên hỗ trợ live, chat khách

Shop online
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển marketing online, NV livestream, hỗ trợ livestream

Tuyển marketing online, NV livestream, hỗ trợ livestream

TRANG SỨC J'EIME
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên livestream / hỗ trợ livestream

Tuyển nhân viên livestream / hỗ trợ livestream

công ty CP dịch vụ trực tuyến Newtab
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên livestream bán hàng

Tuyển nhân viên livestream bán hàng

Local brand City Cycle
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên livestream bán hàng

Tuyển nhân viên livestream bán hàng

Thời trang Solist
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime