Nhân Viên Pha Chế

[HN] Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế – Nhà hàng CIKA BEER HOUSE

Nhà hàng CIKA BEER HOUSE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên pha chế – Quán Lavarnia bakery & coffee

Quán Lavarnia bakery & coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên pha chế – Quán Palais des Douceurs

QUÁN PALAIS DES DOUCEURS
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

[HN] Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Nhà hàng Pháp Lemonde Steak

NHÀ HÀNG PHÁP LEMONDE STEAK
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Fruzii Coffee

Fruzii Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Theo Giờ
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên thu ngân, pha chế – Cửa hàng Bingsuya coffee

CỬA HÀNG BINGSUYA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

[ĐN] Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Nam coffee and tea

QUÁN NAM COFFEE AND TEA
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên pha chế – Quán GreenCha TaiWan Tea

QUÁN GREENCHA TAIWAN TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

[HCM] Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa hàng Sinh Tố Tao Đàn

CỬA HÀNG SINH TỐ TAO ĐÀN
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

[HN] Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Nhà hàng Grandma’s

Nhà hàng Grandma’s
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime