Việc Làm Thêm Quận 1

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng HANA BBQ & Hotpot Buffet

Nhà Hàng HANA BBQ & Hotpot Buffet
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa Hàng Mood

Cửa Hàng Mood
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Destinyhouse

Quán Destinyhouse
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Reng Café

Quán Reng Café
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Cuốn và Chấm

Nhà hàng Cuốn và Chấm
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán trà Orientea

Quán trà Orientea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Baby Spoon

Nhà hàng Baby Spoon
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Casita Coffee

Quán Casita Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa hàng GEEK Hub – Co-working Space & Cafeteria

Cửa hàng GEEK Hub - Co-working Space & Cafeteria
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Chất Coffee Roaster

QUÁN  CHẤT COFFEE ROASTER 
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Message Coffee

QUÁN MESSAGE COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Beefsteak Củ Hành Tây

BEEFSTEAK CỦ HÀNH TÂY
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Bánh Mì Uptown District

Cửa hàng Bánh Mì Uptown District
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Juni House

Shop Juni House
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Chuỗi cửa hàng bách hoá – cà phê của Tập đoàn Trung Nguyên Legend: E – COFFEE

Chuỗi cửa hàng bách hoá - cà phê của Tập đoàn Trung Nguyên Legend: E - COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime